HAKKIMIZDA


Düzce Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi, 18 Mart 2019 tarihli ve 30718 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle kuruldu. Merkezimizde; elektrikli araçlar  (hertürlü elektriksel olarak çalışan insansız kara ve hava araçları, elektrikli araba, elektrikli bisiklet, insansı ve endüstriyel robotlar vb.) ile dijital dönüşüm (Endüstri 4.0) kapsamındaki teknolojilerin üzerinde akademik çalışmalar yapılmakta ve bu kapsamdaki sistemlerin modellenmesi, simülasyonu, tasarımı ve gerçekleşmesi için araştırma geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Merkezimizin gerçekleştireceği Ar-Ge çalışmaları ile yerli elektrikli araç üretimine katkı sağlamak ve endüstrinin üretime yönelik uygulamalarında etkili çözümler sağlamak; böylece, otomotiv sanayi başta olmak üzere Türk endüstrisinin ve kamunun ihtiyacı olan akademik ve teknolojik bilgiyi üretmek ve elde edilecek sonuçları bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşılması amaçlanmaktadır.

Düzce Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetleri arasında; temiz ve ucuz enerji tüketen elektrikli araç teknolojileri ile akıllı fabrika teknolojileri üzerinde akademik çalışmalar yapmak, elektrikli araçlar, hibrit araçlar, akıllı otonom araçlar, insansız kara ve hava araçları, endüstriyel ve insansı robotlar gibi mekatronik sistemlerin modellenmesi, kontrolü, simülasyonu, tasarımı ve uygulaması için araştırma geliştirme çalışmaları yürütmek, dijital dönüşüm kapsamında bulunan akıllı fabrika teknolojileri, akıllı robotlar, yapay zekâ/öğrenen sistemler, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik, bulut teknolojileri, algılama sistemleri, bilgisayarla görme gibi konularda çalışmalar yapmak, Merkezin amacı doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, çalıştay, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri programlar düzenlemek, elektrikli araçlar ve dijital dönüşüm ile ilgili konularda sanayi temsilcileri ile işbirliği yapmak ve sanayi kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek gibi çalışmalar yer almaktadır.

18 Mart 2019  tarihinde kurulan merkezimizin müdürlüğüne Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 10 Aralık 2019 tarihinde Doç. Dr. Yusuf ALTUN atanmıştır.